INDSA

(June 11,2020)

สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) " ประกาศแผนยุทธศาสตร์ 9 กลุ่มพร้อมขับเคลื่อนโครงการนำร่องสู่ความยั่งยืน "
 
การประชุมใหญ่วิสามัญสมาคม ฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ.ห้องประชุมสนามหลัง สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธในพระบรมราชูปถัมภ์
 
โดยนายกสมาคม พลเอกอัศวิน พันธุนิล ,ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ,อุปนายก กรรมการบริหาร สมาชิก สอป. และคณะที่ปรึกษา รวมทั้งได้รับเกียรติจากหน่วยงานมูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค ,สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ,สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ,สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ,ศูนย์ฝึกอบรมกรมเจ้าท่า เข้าร่วมงาน

(May12,2020)

การประชุม " นิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ" ร่วมกับ ศอพท.กห.  เวลา 10.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

โดยมี ผอ.ศอพท. เป็นประธาน

ศอพท.แจ้งเรื่องแผนการตั้งนิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
- สิทธิประโยชน์ขั้นต่ำตาม BOI และ สนับสนุนเงินกู้
- มีพื้นที่สนามทดสอบยุทโธปกรณ์
- ได้ประสานกรมศุลกากร กรมสรรพสามิตร อท.ศอพท.กห. เพื่อเตรียมการด้านกฎ ระเบียบแล้ว
- ยังไม่ทราบระยะเวลา
- สร้างศูนย์ประสานงานที่ สน.ปลัดกลาโหมชั้น 1 พร้อมเตรียมส้างโชว์รูมและเชิญ สอป.นำผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดง 
- เรื่องการกำหนดมาตรฐานกลาโหม เห็นความสำคัญร่วมกันและปัจจุบันประสานกับ สมอ.และสน.มาตรวิทยา
- สทป.เป็นอีกแห่งที่ใช้เป็นศูนย์ประสานงานหลัก และ ขับเคลื่อนงานด้านนี้
- เชิญร่วม Road Show ไปประเทศเป้าหมายและประเทศต่าง ๆในอาเซียน

สอป.
- เสนอความก้าวหน้า และ การรวมพลังของสมาชิกด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
- เรื่องความร่วมมือในการลงทุนในนิคม ขอทราบถึงโอกาสทางตลาด เช่น สัดส่วนการอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากสมาชิกในนิคม 
- เสนอเรื่องความร่วมมือกับประเทศในยุโรปเช่น สาธารณะรัฐเชค ซึ่งศอพท.สนใจเป็นอย่างยิ่ง และจะประสานกันอย่างใกล้ชิดต่อไป
- ขอให้เร่งสนับสนุนรับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันแก่ผลิตภัณฑ์
- นำเสนอแผนเทคโนโลยีโรดแมพของ สอป.
- มอบผลิตภัณฑ์ช่วยแก้ไขปัญหาโควิด (บ.ซิสทรอนิกส์คุณอัศวรรณ์ เรืองชู) "อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิคุณภาพสูง)" จำนวน 5 ชุด ให้แก่ ศอพท.กห.
- ช่องทางประสานงาน ศอพท. พอ.ปิยะเดช (อาร์ท)

และจะมีการประชุมเพิ่มเติมอีกครั้งในภายหลัง

Meeting Industry for National Defence & Security Association : INDSA ( March 10, 2020)

ในการประชุมสามัญอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ  สอป. (INDSA ) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยมีทาง พลเอก อัศวิน พันธุนิล นายกสมาคม และ กรรมการ รวมถึงสมาชิกสมาคม ร่วมประชุม และการประชุมสมาคมครั้งนี้มี พลเอก พัฒนา คุ้มเปลี่ยน  แขกรับเชิญ VIP ร่วมประชุมกรณีพิเศษ ผู้สังเกตการณ์ / อาจารย์สินชัย อนันตปรีชา แขกรับเชิญ VIP ร่วมประชุมกรณีพิเศษ ผู้สังเกตการณ์ บริษัท ชมสาคร จำกัด  อดีตที่ปรึกษากองทัพบก ด้านสื่อสาร ผู้เชื่ยวชาญระบบ Cyber Defence ร่วมประชุม หารือ ในวาระต่างๆ ของการประชุมสมาคมในครั้งนี้ด้วย

     และมีการเสนอชื่อ คุณปิยะ  สุทันต์  ประธาน TSMEC  ต่อที่ประชุมเพื่อลงมติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศของสมาคมฯ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือตามวัตถุประสงค์ของสมาคมในโอกาสต่อไป ซึ่งถือว่านี่เป็นโอกาสที่ดีและความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในการผลักดันอุตสาหกรรมใหม่อย่าง Defence  และจะมีการจัดประชุม ร่วมกับต่างประเทศ เช่น  อิสราเอล และ Czech ในเร็ว ๆ นี้  

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2789827737720839&id=1681766295193661

Industry for national defense & Security Association

Meeting  INDSA  Association

   ประธาน TSMEC ได้เข้าแนะนำหน่วยงาน กับทาง นายกและคณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.)  เนื่องจาก TSMEC ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม  และได้ประชุมหารือในส่วนของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  ในการดึงเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาร่วมเพื่อพัฒนาศักภาพของผู้ผลิตในไทย รวมไปถึงการสร้างตลาด และโอกาศ ร่วมกัน  โดยใช้ Connection โดยอาจจะมีทาง สมาคม สอป. เป็น Center เพื่อเป็นศูนย์กลางไม่ว่าจะทางต่างประเทศและในประเทศ 

Visitors: 99,793